Wind op Zee

De afdeling Windenergie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft van het Ministerie van Economische Zaken opdracht gekregen om een vierjarig meteorologisch meetprogramma uit te voeren op het Nederlandse deel van de Noordzee en speciaal de Meteorologische Meetmast IJmuiden. Het doel is om betere windgegevens te verzamelen die gebruikt kunnen worden bij de voorbereidingen van nieuwe offshore windparken in de gebieden die daarvoor zijn aangewezen in het Nationaal Waterplan. Omdat het windaanbod één van de meest belangrijke variabelen is bij het berekenen van de opbrengsten van deze toekomstige parken is het van groot belang om meer betrouwbare windgegevens te verzamelen. Uiteindelijk leidt dat tot meer zekerheid en minder risico’s voor investeerders, waardoor de kosten lager zullen uitvallen.

Op diverse platforms op de Noordzee worden al windmetingen gedaan, maar deze zijn onvoldoende nauwkeurig voor offshore windenergie. Zo zijn de hoogtes waarop gemeten wordt veelal te laag en wordt met te lage frequenties gemeten.

Via deze website vindt u meer informatie en kunt u toegang krijgen tot reeds bestaande meetlocaties op de Noordzee.

 

Meetlocaties:

  1. Lichteiland Goeree (LEG)
  2. Europlatform (EPL)
  3. Meteomast IJmuiden (MMIJ)
  4. Metocean Windgebied Borssele (BWFZ)
  5. Hollandse Kust Zuid (HKZ)
  6. Meteomast OWEZ (MM OWEZ)
  7. K13

 

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken stelt RVO.nl informatie beschikbaar over de bodem-, wind- en watercondities van de windparklocaties aan commerciële partijen. Zij kunnen deze informatie gebruiken als input voor hun inschrijving voor de SDE+ tender Wind op zee. 

RVO.NL heeft opdracht verstrekt voor de Metocean boeien in het windgebied Borssele. Op deze website vindt u de op kwaliteit gecheckt data van de Metocean boei. 

 

MMIJ LEG EPL OWEZ BWZ HKZ K13a