K13 : Introductie

ECN Windenergie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) voert in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een meteorologisch meetprogramma uit op het Nederlandse deel van de Noordzee. Binnen dit meetprogramma wordt op verschillende meetlocaties metingen uitgevoerd. Sinds 2017 voert ECN ook meteorologische metingen uit op het platform K13a van Wintershall (https://www.wintershall-noordzee.nl/).

K13a

De K13A is een offshore productieplatform gelegen 100 kilometer van Nederland in de Zuidelijke Noordzee. De K13-A dient als schakel tussen de productieplatforms J6 en de K6 en de andere WGT pijpleiding operators. Met behulp van de installatie (pig launching & receiving) die is gestationeerd op het platform wordt de vervuiling en opvulling van condensaat die optreedt bij het transporteren van aardgas opgeruimd.

Dit platform dient tevens als automatisch weerstation van het KNMI. Op dit station worden naast de gebruikelijke zaken, zoals temperatuur, windrichting, windsnelheid, luchtvochtigheid en luchtdruk sinds 1977 ook de golfhoogte gemeten. Het meetstation bevindt zich op een hoogte van 30 meter. De METAR-code van dit station is EHJR. [ref. Wintershall / Wikipedia]

Om windsnelheidsmetingen uit te kunnen voeren is een ZephIR 300M geïnstalleerd die tot 220 meter boven zeeniveau kan meten.
De laser beam is eye-safe according IEC EN 60825-1, January 2008.

ZephIR 300M

Installatie
November 2016 is de ZephIR 300M LiDAR ge├»nstalleerd op K13a 

 

Installed LiDAR