EPL: Introductie

De afdeling Windenergie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft van het Ministerie van Economische Zaken de opdracht gekregen om een vierjarig meteorologisch meetprogramma uit te voeren op het Nederlandse deel van de Noordzee. Hiervoor is een Meteorologische Mast geïnstalleerd op ca. 80 km uit de kust en ECN voert hier metingen op uit. (www.windopzee.net).

Voorts is een tweede meetpositie geïnstrumenteerd Europlatform (EPL).

Europlatform

Op ca. 30 km van Hoek van Holland ligt het Europlatform (EPL). De exacte locatie is in onderstaande figuur weergegeven.

Locatie Europlatform (EPL)

Het platform dient als baken voor de scheepvaart op de Noordzee. Voorts vinden er meteorologische  metingen plaats. Het platform is in onderstaande figuur weergegeven.

Europlatform (EPL)

Om windsnelheidsmetingen uit te kunnen voeren is een ZephIR 300 geïnstalleerd die tot 220 meter boven zeeniveau kan meten.

De laser beam is eye-safe according IEC EN 60825-1, January 2008.

 

ZephIR 300

Installatie

Op 9 en 10 mei 2016 is de ZephIR LiDAR geïnstalleerd vlak onder het helikopterplatform.

Installed LiDAR