LEG: Introductie

De afdeling Windenergie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft van het Ministerie van Economische Zaken de opdracht gekregen om een vierjarig meteorologisch meetprogramma uit te voeren op het Nederlandse deel van de Noordzee. Hiervoor is een Meteorologische Mast geïnstalleerd op ca. 80 km uit de kust en ECN voert hier metingen op uit. (www.windopzee.net).

Voorts is een tweede meetpositie geïnstrumenteerd Lichteiland Goeree (LEG).

Lichteiland Goeree

Op ca. 30 km van Hoek van Holland ligt het Lichteiland Goeree (LEG). De exacte locatie is in onderstaande figuur weergegeven.


Locatie Lichteiland Goeree (LEG)

Het platform dient al baken voor de scheepvaart op de Noordzee. Voorts vinden er meteorologische  metingen plaats. Het platform is in onderstaande figuur weergegeven.


Lichteiland Goeree(LEG)

Om windsnelheidsmetingen uit te kunnen voeren is een Leosphere Windcube V2 geïnstalleerd die tot 220 meter boven zeeniveau kan meten.

De laser beam is eye-safe according IEC EN 60825-1, January 2008 


Windcube Lidar V2

Installatie

Op 6 Oktober 2014 is de LiDAR geïnstalleerd vlak onder het helikopterplatform.


Installed LiDAR (side view with safety net temporary removed for installation purposes)


Installed LiDAR (bottom view)