LEG: Meetcampagne

Sinds eind 2014 voert ECN metingen uit op Lichteiland Goeree (LEG). Alle vergaarde data wordt opgeslagen in een database en via deze website wordt publiekelijke data toegankelijk gemaakt.
Een LiDAR is bevestigd aan het platform en met dit system kunnen windsnelheden tot 300 meter worden gemeten.

Metingen worden uitgevoerd met een Lidar. De meethoogtes van de Lidar zijn 90, 115, 140, 165, 190, 215, 240, 265, 290 en 315 meter. De door de Lidar geleverde signalen bestaan uit een aantal algemene signalen en daarnaast een aantal signalen voor elke meethoogte:

Data validatie

Waar gemeten wordt kunnen storingen optreden. Daarom wordt de gemeten data gecontroleerd op fouten om ‘vervuiling’ van de database te voorkomen. Dit gebeurt in twee stappen:

  1. De meetcomputer controleert zelf op enkele storingen zoals
    • Geen verbinding met een sensor
    • Geen verbinding met het meetsysteem
    • Een signaalwaarde overschrijdt een onder- of bovengrens
  2. De gemeten data wordt dagelijks handmatig gecontroleerd op afwijkingen.

Data die niet in orde is wordt in de database als ‘invalid’ gemarkeerd. Bij het opvragen van data uit de database zullen deze als ‘invalid’ gemarkeerde meetwaarden niet worden vrijgegeven, zodat de gebruiker er op kan vertrouwen dat er met valide data wordt gewerkt.