MMIJ: Meetcampagne

Gedurende 4 jaar zal ECN metingen uitvoeren aan de meetmast IJmuiden. Alle vergaarde data wordt opgeslagen in een database en via deze website wordt publiekelijke data toegankelijk gemaakt.
Op drie verschillende hoogtes zijn uithouders aangebracht in de richtingen 0, 120 en 240 graden. Op de top van de mast, op deze uithouders en op het dak van de meetcontainer zijn sensoren aangebracht voor het meten van windsnelheid, windrichting, luchtdruk, temperatuur, neerslag en relatieve vochtigheid. In de mast is bovendien een Lidar systeem geplaatst voor het meten van windsnelheden boven de top van de mast, tot een hoogte van 300 meter.
Voor het meten van stromings- en golfeigenschappen is een golfboei in zee geplaatst.

Onderstaande lijst geeft een overzicht van de signalen die in de mast gemeten worden. 

Naast de signalen van de sensoren in de mast geeft de Lidar in de mast windsnelheden en windrichtingen op hoogtes tot ver daarboven. De meethoogtes van de Lidar zijn 90, 115, 140, 165, 190, 215, 240, 265, 290 en 315 meter. De door de Lidar geleverde signalen bestaan uit een aantal algemene signalen en daarnaast een aantal signalen voor elke meethoogte:

De wave boei geeft eens per uur de volgende signalen:

Data validatie

Waar gemeten wordt kunnen storingen optreden. Daarom wordt de gemeten data gecontroleerd op fouten om ‘vervuiling’ van de database te voorkomen. Dit gebeurt in twee stappen:

  1. De meetcomputer controleert zelf op enkele storingen zoals
    • Geen verbinding met een sensor
    • Geen verbinding met het meetsysteem
    • Een signaalwaarde overschrijdt een onder- of bovengrens
  2. De gemeten data wordt dagelijks handmatig gecontroleerd op afwijkingen.

Data die niet in orde is wordt in de database als ‘invalid’ gemarkeerd. Bij het opvragen van data uit de database zullen deze als ‘invalid’ gemarkeerde meetwaarden niet worden vrijgegeven, zodat de gebruiker er op kan vertrouwen dat er met valide data wordt gewerkt.